top of page

Tarjousten ja ennakkotarjousten sopimusehdot, Hammerglass Infraratkaisut, materiaalit ja palvelut.

KESKEISET SEIKAT, KOSKIEN TARJOUSTA

Tarjous ja perustuu aina sen hetkisiin tietoihin. Pidätämme oikeuden tarkastaa hintoja lopullisen tiedon koskien määriä, kokoa, ulkonäköä ja päivän hintaa. Edellytämme yhteistä sopimuskatselmusta ja/tai tarkistusmittausta ennen varsinaisen sopimuksen syntymistä. Mikäli edellämainittua/-tuja ei asiakkaasta johtuen pidetä. Tulkitaan muutosoikeus ja hintojen tarkistus tarjouksen ja tilausvahvistuksen välisenä aikana asiakkaan kannalta hyväksytyksi.

Veloitamme tarkistusmittauskäynnin sekä mahdolliset asiakkaan tiloissa käydyt kokoukset erillisenä/erillisinä laskurivinä/laskuriveinä, mikäli sitä/niitä ei ole hinnastossa rivihintana/rivihintoina mainittu.

Veloitus on toteutuneiden kulujen mukaan. Ilmoitamme kirjallisesti erillissähköpostina arvion veloitettavan summan määrästä, ennen kokouksen/palaverin/asennuksen järjestämistä.

Ylimääräiset matkakulut veloitetaan erillislaskulla, maksuehtona kolmekymmentä (30) päivää netto kahdeksan prosentin (8 %) viivästyskorolla. Emme veloita kokouskäynneistä, mikäli asiasta on kirjallisesti sovittu asiakkaan kanssa ja/tai ne pidetään etänä.

Tarjous sisältää vain hinnastossa listatut tuotteet ja/tai palvelut.

Tarjous on voimassa 30 päivää sen jätöstä, ellei toisin kirjallisesti mainita.

Tarjouksessa mainittu, arvonlisäveroton hinta on voimassa vain, mikäli asiakas sitoutuu maksamaan yhdessä erässä toimituksen kokonaishinnan, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu. Maksuehtona kolmekymmentä (30) päivää netto, ellei muusta maksuehdosta ole kirjallisesti sovittu. Maksupäivä lasketaan tavaran toimituspäivästä. Mikäli tarjoukseen sisältyy asennus joka suoritetaan yli 10 arkipäivää toimituksen jälkeen, lasketaan asennuksen maksupäivä asennuksen aloituspäivästä, eikä toimituspäivästä. Tarjouksen voimassaolo edellyttää, että kaikki materiaalit tilataan ja maksetaan yhdessä erässä. Tarjouksen ja tilausvavhistuksen hinnat ovat voimassa vain silloin kun tilauksen toimitus asiakkaalle toteutetaan 30 päivän sisällä toimittajan kirjallisesti ilmoittamasta toimitusajankohdasta.

Erillistarjousrivien tuotteet (mikäli sellaiset mainitaan) ovat hinta-arvioita ja asiakas voi jättää kyseessä olevat tuotteet tilaamatta, erillistarjousrivien tuotteiden poissulkeminen tilauksessa ei vaikuta muiden tuotteiden rivihintoihin, ellei toisin kirjallisesti mainita.

Tarjouksesta jätetään pois ne tarjouspyynnössä mainitut tuotteet joita Hammerglass ei valmista tai toimita. Mikäli tarjoamme korvaava tuotetta tai olemme poistaneet tuotteen, mainitaan tämä tarjouksessa.

Tarjous ja sen hinnat ovat voimassa, mikäli asiakas tilaa tarjouspyyntöön perustuvia tämän tarjouksen hinnaston mukaisia Hammerglass tuotteita.

Hinta on arvonlisäveroton ja rivikohtainen. Asiakas ratkaisee mitkä tuotteet ja/tai palvelut tilataan.

Tarjous ei koskee kiinnikejärjestelmiä, ellei tarjouksessa toisin mainita.

Tarjous ei sisällä massoja/silkoneja/liimoja/ruuveja/eristettä ym. Ellei niitä tarjouksessa erikseen mainita.

Asiakkaan/Asentajan aina tarkastettava tuotteeseen sopiva liima/massa/silikoni Hammerglass Finlandilta. Virheelliseen ohjeistukseen voi vedota vain mikäli ohje on annettu kirjallisena.

Hinta ei tavanomaisesti sisällä rahtia. Rahdin hinta lisätään rivikohtaisena, Incoterms 2020 toimituslausekkeeseen perustuen.

Mikäli tarjouspyynnössä on niin mainittu, ilmoitetaan rahdin hinta eri Incoterms 2020 osapuolivastuiden mukaisesti.

Hinta ei sisällä asennusta, ellei sitä ole tarjouksessa mainittu. Asennukset veloitetaan tuntihintana, matkakuluineen, päivän hinta periaatteen mukaisesti.

Hinta ei sisällä suunnittelupalveluita, kuten rakennepiirustusten laatimista, ellei siitä ole erikseen kirjallisesti sovittu.

Suunnittelupalvelut veloitetaan tuntitaksana, päivän hinta periaatteen mukaan.

Hammerglass soveltuvuus arkkitehtuuri-, kestävyys- ja rakennevaatimuksiin: 

 

Yleiset vaatimukset

- Hammerglass täyttää Väylän "Teiden ja ratojen meluesteiden suunnittelu" -ohjeen kohtien 5.5.2, 5.7, 6.6.1 ja 6.6.4 kaikki vaatimukset.

- Materiaali on kirkkaan ja kovapinnoitettua polykarbonaattin sekä piioksiidin sekoite, joka omaa yli 

  99,96 prosenttisen Uv-suojan (SIKA 2008). 

- Hammerglass materiaalilla on kahdentoista (12) vuoden väritakuu kellastumista vastaan. 

- Hammerglass 12 mm Valonläpäisevyys ei heikkene yli 10 % suunnittelukäyttöiän aikana EN ISO 4890-2 ja 

  EN 16153

- Hammerglass 12 mm ei kellastu, keltaisuusindeksin poikkeama on max 10 yksikköä uuden arvosta, EN ISO 11664-1 ja EN ISO 11664-2. 

- Hammerglass kestää tiesuolaa, saasteita ja yleisimpiä liuotinkemikaaleja kuten asetonia ja mineraalitärpättiä himmentymättä. 

- Hammerglass on erittäin naarmutuksenkestävää ja kestää yleisimmät käytössä olevat 

   antigraffiti töherrystenesto- ja puhdistusaineet (materiaali kestää lisäksi saippuavillalla puhdistamisen). 

- Hammerglass on kirkas ilman näkyviä värisävyjä. 

- Hammerglass kestää ilkivaltaa, tuotteella on EN 356 P8B murtumasuojaluokitus mikäli se asennetaan takuuehtojen mukaisesti (Korvaa ja ylittää 

  SFS 5310 ilkivallan kestävyysstandardin) 8–12 mm paksuisena. 

- Materiaali täyttää standardin ASTM D 1044 mukaisen hankauskestävyyden ”alle 2%”, 500 gramman painolla, käyttäen CS-10F levyä hankauskierrosluvulla 100. 

- Hammerglass on itsestään sammuva, joten se ei edistä tulipalon leviämistä, kuten esimerkiksi akryyli. 

- Veden absorptio alittaa minimiraja-arvon 0,15%, ei koske leikattuja pintoja 

- Hammerglass lämpölasi. ja metalliosilla (esim. pilarit ja profiilit) on viiden (5) vuoden takuu.

- Hammerglass 12 mm valonläpäisevyys on EN 410 mukaan 82 %

- Hammerglass materiaalin murtovenymä on alle 90%.

-Hammerglass 12 mm single materiaalin suunnittelukäyttöikä on 40 vuotta. 

- Maisema ja ympäristön värit näkyvät selkeästi koko meluesteen takuuaikana. 

- Melusuojan eristys on DLr> 30 desibeliä sekä 34 dB-Rw. <br/>

- Hammerglass järjestelmillä on CE hyväksyntä EN 14388 standardin mukaisesti. 

- Hammerglass melusuojilla on kymmenen (10) vuoden murtumatakuu. 

- Hammerglass melusuojajärjestelmän tolppa-/pilarimateriaali on kuumasinkitetty teräs EN 12944-2, C4 luokan korroosionestolla,

  mittoina 100x100x6 mm tai Kuumasinkitetty teräs EXC2 toteutusluokassa EN ISO 1461 standardin mukaan.

  (huom. standardimitta, koko arvioidaan levykoon ja kuormakestävyysvaatimusten mukaan).

  Materiaaliluokitus tarkennetaan tarjouskohtaisesti.

- Hammerglass sääsuojalaseilla on viiden (5) vuoden murtumatakuu

MAALAUS JA VÄRITYS

Hammerglass materiaali on kirkas ja läpinäkyvä. . Melusuojatolppien- U-profiilien, neliöputkien, L-profiilien sekä puristuslevyjen vakioväri on maalaamaton metalli.

Mikäli jäykisteet tai melusuojatolpat halutaan maalattuna voimme erillishinnasta märkä lakata materiaalin asiakkaan toiveiden mukaiseksi vapaavalintaisessa RAL tai NCS värissä. Mikäli Tarjouspyynnössä on erikseen mainittu RAL tai NCS märkälakkaus, on maalaus/lakkaus huomioitu tarjouksessa ellei toisin kirjallisesti mainita.

ASENNUSPALVELUT

Mikäli tarjouspyyntö sisältää asennuksen urakka- tai tuntityönä on asiakkaan huomiotava seuraavat seikat:

Sovittavat asennustyöt korjataan tarjouksessa annettuun hintaan, todellisten kustannusten mukaisina.

Tarjouksessa annettu asennushinta on arvio, kaikki asennukset veloitetaan tuntityönä, vaikka tarjouspyynnössä on pyydetty urakkahinta.

Annamme ainoastaan sitoavia urakkahintatarjouksia mikäli pääsemme tekemään paikan päälle tarkennusmittaukset ja työmaan ympäristöarvion. 

Tarjous ei sisällä tarvittavaa erikoiskalustoa kuten kuukulkijat tai henkilönostimet ellei toisin mainita. Ko. kaluston vuokrauksesta ja saatavuudesta vastaa asiakas. Tai asiakas maksaa kuittia vastaan kertyneet kalustokulut kokonaisuudessaan tarjouksen maksuehtojen mukaisesti, mikäli hän ei tarvittavaa kalustoa pysty tarjoamaan. 

Asiakkaan vastuulla on hankkia sääsuoja asennuspaikalle, mikäli sellainen tarvitaan. Asennusvaiheessa asiakkaasta johtuvat lisä- työt ja kustannukset veloitetaan todellisten kustannusten mukaan. 

Asennustunnit veloitetaan aina alkavalta/alkaneelta tunnilta, täystunnein, koko asennustiimiltä (55€/h alv 0 %/asentaja). Asennustiimin minimikokonpano on kolme (3) asentajaa.

 Siirtymät ja matkustukset veloitetaan tuntitaksan mukaan, edellä mainitulla periaatteella.

Asennusryhmällä oltava esteetön pääsy asennuskohteeseen, asiakkaan vastuulla on varmistaa esteiden raivaus ja pois haalaus hyvissä ajoin ennen asennusta, muuten veloitamme raivauksesta ja haalauksesta lisätyötuntihintojen mukaisesti.

Asennus ei sisällä ylimääräisiä töitä, kuten:

-Mittaustyöt 

-Poraustyöt, poissulkien kiila-ankkuroiden reikäporaukset 

- Valut 

- Infratyöt

 -liikennejärjestelyt

- Turvamiehet

- Lupahankinnat tai lupakäsittelyt

- Melusuojapilarien pystytys 

- Sääsuojaus 

- Hitsaus 

- Erikoiskalustoa vaativat nostotytöt 

- Pitkät kuljetus/haalausmatkat 

- Kuljetuskalusto (poissulkien peräkärry) 

- Asennusta hidastavien esteiden raivaus ja haalaus (veloitetaan lisätyö -hinnoin)

- Muita tarjouksessa erittelemättömiä töitä ja/tai osia.

Ko. toimenpiteet veloitetaan lisätyötuntihinnan perusteella ja veloitukseen lisätään ylimääräiset materiaalikulut. 

Mikäli tarjouksessa mainitaan asennuksen aloituspäivämäärä (toimitusaika), on se teoreettinen, ellei muuta kirjallisesti sovittu. 

Teoreettinen asennuksen aloitus on määritetty seuraavasti;

Asennuksen aloituspäivämäärä (toimitusaika) on se päivämäärä jona tuotteet ovat paikallaan, kohteen välittömässä läheisyydessä, valmiina asennettaviksi. 

Arkipyhät, lomakaudet ja poikkeustilanteet saattavat muuttaa mainittua asennuksen aloitusta. Tarjouksessa mainittu asennuspäivämäärä (toimitusaika) on arvio ja tarkempi aikataulu sovitaan urakkaneuvotteluissa tai tilausvahvistuksen yhteydessä. 

Force majeure – Toimitus ja tuotanto voi viivästyä tai kokonaan pysähtyä mikäli sattuu ylivoimainen este. Ylivoimaisia esteitä ovat esimerkiksi <i>sota ja sodankaltainen tilanne, terrorismi, sabotaasi, tai merirosvous, viranomaisen toimenpide, kulkutauti tms., tulipalo, räjähdys, koneiden hajoaminen ja työtaistelutoimenpiteet. 

Näyttövelvollisuus on ylivoimaiseen esteeseen vetoavalla osapuolella.

Seurauksena voi olla sopimuksen toimeenpanon lykkääminen tai sen irtisanominen.

MELUKAITEEN TOLPAT/PILARIT

Tarjoukset jotka sisältävät tolppia, pilareita tai kaiteita:

Ellei toisin tarjouksessa mainita on teräsosat kuumasinkitetty standardin EN ISO 1461 mukaisesti toteutusluokkaan EXC2.

KIINNIKKEET, MELUSUOJAT JA MUUT KIINTEISTÖ TUOTTEET

Mikäli tarjous sisältää rivihintoina mainitut kiinnikkeet, se ei sisällä kiinnikemassoja (esim. silikoni) eikä pinnan alle asennettavia kiinnikkeitä (esim. kierrepultit ja ankkurimassat) ellei niitä ole tarjouksen rivihinnoissa mainittu. Teräsosat ja kiinnitystarvikkeet ovat kuumasinkittyjä.

Huom, tilatessa melusuojalevyjä on kiinnitys tolppaan/pilariin aina oltava puristuslevyn läpimenevin ruuvein. Mikäli tuotantokuvista ei ilmene kiinnikereikien sijaintia tai niiden kokoa, tulee ne tarkastuttaa ja pyytää jo tuotantovaiheessa.

Hammerglass materiaalia ei saa sahata tai porata työmaalla.

Suunnittelumme tarkistaa täyttääkö tuotantokuvien reikämitoitus ne vaatimukset mitä EN 14388 standardi asettaa CE merkityille melusuojille.

SUUNNITTELUPALVELUT

Veloitamme suunnittelusta ja siihen liittyvästä laskennasta erikseen tuntien mukaan.

Hinnalla 145€/tunti alv 0 %. Ellei asiakkaan kanssa kirjallisesti muuta sovittu.

TOIMITUS JA TUOTANTO

Mikäli tarjouksessa mainitaan toimitusaika, on se teoreettinen, ellei muuta kirjallisesti sovittu. 

Teoreettinen toimitusaika on määritetty seuraavasti;

Toimitusaika on se päivämäärä jona tuotteet ovat toimitusvalmiina tehtaallamme Ruotsissa, mikäli tilaus tehtäisiin tarjouksen jättöpäivänä.

Arkipyhät, lomakaudet ja poikkeustilanteet saattavat pidentää mainittuja toimitusaikoja.

Tarjouksessa mainittu tuotantoaika/toimitusaika on arvio ja tarkempi aikataulu sovitaan urakkaneuvotteluissa tai tilausvahvistuksen yhteydessä.

Force majeure – Toimitus ja tuotanto voi viivästyä tai kokonaan pysähtyä, mikäli sattuu ylivoimainen este. Ylivoimaisia esteitä ovat esimerkiksi sota ja sodankaltainen tilanne, terrorismi, sabotaasi, tai merirosvous, viranomaisen toimenpide, kulkutauti tms., tulipalo, räjähdys, koneiden hajoaminen ja työtaistelutoimenpiteet. 

Näyttövelvollisuus on ylivoimaiseen esteeseen vetoavalla osapuolella. 

Seurauksena voi olla sopimuksen toimeenpanon lykkääminen tai sen irtisanominen.

Toimitusehtomme on INCOTERMS 2020, Delivery At Place (DAP); osoite, postinumero, Suomi, ellei toisin kirjallisesti sovita. 

Huom.! Alla mainitut tuotantoaika-arviot ovat laskettu asiakkaan kirjallisesti hyväksymästä ratkaisusta. 

Muutokset pidentävät tuotantoaika vastaavasti.

Huom.! Mikäli tuotantoaika poikkea alla mainitusta, ilmoitamme siitä asiakkaalle kirjallisesti hyvissä ajoin, mahdollisuuksiemme mukaan.

INFRATUOTTEIDEN TUOTANTOAIKA

Lasituotanto (12 mm) pienemmissä projekteissa (alle 50 m2) kestää noin 2-4 viikkoa.

Lasituotanto erikoisprojekteissa (mitat ylittävät 3x2 metriä) ja/tai isoissa projekteissa (yli 50 m2) yleensä 8-10 viikkoa. 

Terästuotanto kestää yleensä 8-10 viikkoa. 

Toimitus kestää yleensä 3-5 arkipäivää. 

Hammerglass Finlandin tavoitteena on koordinoida asiakkaan kanssa toimituksen siten, että asennus voidaan aloittaa mahdollisimman pikaisesti toimituspäivän jälkeen.

Asiakkaan toimesta tehdyt mitta- ja määrämuutokset sekä mahdolliset asennuksen lisätyöt vaikuttavat lopulliseen hintaan, myös takautuvasti. 

 

Asiakkaan on ilmoitettava tarkka toimitusajankohta hyvissä ajoin, sillä tuotantolaitoksessamme saattaa olla jonoa, joka hidastaa toimitusaikoja. Asiakkaan on varmennettava tarpeen mukainen, säältä suojattu säilytystila, mikäli asennusta ei suoriteta välittömästi toimituksen saavuttua. 

 

Asiakkaan tulee tarkastaa toimituksen sisältö ja huomauttaa mahdollisista puutteista neljätoista (14) arkipäivää ennen asennusta, tai vähintään 5 arkipäivää vastaanotetusta toimituksesta, riippuen kumpi aikataulu antaa toimittajalle enemmän aikaa reagoida ja tehdä toimenpiteitä puutteiden korjaamiseksi ennen asennusta.

TAKUU JA HUOLTO, PALAUTUKSET JA REKLAMAATIOT

Hyväksytty ennakkotarjous, tarjous ja/tai tilausvahvistus tulkitaan takuuehtojen hyväksymisenä.

Lasien tai peilien suojakalvoja ei saa poistaa ennen, kun kohde on siivottu, siellä ei ole työmaatoimintaa ja se on luovutusvalmis asiakkaalle. Suojakalvojen ennenaikainen poisto mitätöi takuun.

 

Takuuehtomme sekä takuun vaatimat huolto-toimenpiteet löytyvä Hammerglass Finland Extranetistä: https://www.hmgfinland.fi/takuu 

Hammerglass Finland palautus- ja reklamaatioehdot löytyvät extranetistämme: https://www.hmgfinland.fi/reklamaatiot 

HUOLTO

Hammerglass lasien huolto ei kuulu tarjoukseen ja/tai asennusurakkaan, ellei siitä ole erikseen kirjallisesti sovittu.

CE MERKINTÄ

 

Haluamme esiintuoda CE merkintävaatimusten ja EN standardien edellyttämät kestävän kehityksen ehdot. Näistä vaatimuksista ja edellytyksistä tehdyt pienetkin poikkeamat ovat tavoitteita vahingoittavia ja riskitilanteissa juridisesti langettavia. <u>Hammerglass melusuojat, -meluseinät, -melukaiteet, ja tuulisuojat eivät ole CE merkittyjä, ellei teräsosia ole tilattu Hammerglass Finlandilta, tai yhteistyökumppaniltamme KHAP Oy:ltä.

Näistä syistä kehotamme tarkasti noudattamaan annettuja vaatimuksia ja tekemään laskelmat ja päätökset ainoastaan näistä lähtökohdista.

TARJOUKSEN VOIMASSA OLO

Tarjouksemme on voimassa näillä ehdoilla tarjouksessa mainitun ajan.

bottom of page