TAKUU JA HUOLTO

Hammerglass materiaalilla on kymmenen (10) vuoden murtumatakuu kiinteistökohteissa ja infrakohteissa (mm. melu- ja sääsuojat). Takuu kattaa murtumat Hammerglass Finlandin määrityksen mukaan. Takuu ei kata vahinkoja, jotka johtuvat virheellisestä tai puuttuvasta huollosta ja/tai asennuksesta. Murtumaksi ei tulkita kolhua, jälkeä, naarmuuntumista, taitosta, mikromurtumaa, iskeytymää tai lovea. 

Alla kuvaesimerkkejä lasivaurioista jotka eivät kuuluu takuun piiriin:

Murtuma ja halkeaminen, murtosuojatakuu ei ole voimassa mikäli tuotteita ei ole huollettu oikein. 

Murtumatakuun kattavuus

Selkeästi näkyvä, iskusta johtuva säröily sekä selkeä ja merkittävä halkeama, joka voidaan tulkita tehdasviaksi. 

Hammerglass kestää asetonipesua, mutta jatkuvat asetonipesut heikentävät kaikkia materiaaleja. Hammerglass kestää noin 50 asetonipesua heikentymättä. 

Suosittelemme että töhryt puhdistetaan aina liuotinvapailla antigraffiti aineilla, sillä murtumatakuu ei ole voimassa, mikäli näemme materiaalin rakenteesta, että Hammerglassia on takuuaikana puhdistettu jatkuvasti asetonilla. Vaikeasti irtoavassa töhryissä voidaan käyttää Isopropanolia.

Takuu koskee tehdasvikojen lisäksi murtumaa ja/tai rikkoontumista, jotka on syntynyt murtosuojaluokituksen määrittämillä voimatasoilla:

Hammerglass 6 mm - En 356 P7B (iskuja, jotka ovat tai vastaavat 3,5 kg kirveellä lyötyjä 150 kg/m2 iskuvoiman omaavaa tehoa, 50 kertaa.) 

Hammerglass 8-12 mm - En 356 P8B (iskuja, jotka ovat tai vastaavat 3,5 kg kirveellä lyötyjä 150 kg/m2 iskuvoiman omaavaa tehoa, 70 kertaa.)

 

Murtuma- tai halkeamistapauksessa asiantuntijat tulevat paikalle selvittämään hajoamisen syyn ellei tapahtumaketjusta ole selkeää poliisiraporttia. Mikäli tutkimus tai raportti antaa ilmi että iskuvoima ja/tai paine on ylittänyt murtosuojaluokan täyttävät vaatimukset, ei hajoamista tulkita tehdasviaksi ja reklamaatio on aiheeton.

 

Huom 1.! Lämpölasikaseteissa ja ikkunoissa takuu koskee vain Hammerglass materiaalia, takuu ei kata lämpölasielementin muita lasiosioita. Lämpölasin erillislämpölasitakuu on viisi (5) vuotta. 

Huom 2.! Melusuojalevyissä takuu koskee vain Hammerglass materiaalia, joka on asennettu Hammerglassin toimittamiin ja suunnittelemiin metallirakenteisiin. Hammerglass ei ota suunnittelijavastuuta tai rakenteesta johtuvia reklamaatioseikkoja takuun- tai reklamaation piiriin, mikäli rakenne ei ole Hammerglass AB:n suunnittelema, toimittama ja valmistama.

Hammerglass suunnitteluvastuu ja rakenteen aiheuttamat rikkoumat koskevat vain ja ainoastaan Hammerglass AB:n suunnittelemia ja toimittamia rakenteita. Hammerglass Finland tai Hammerglass AB ei ota vastuuta muista rakenteista, pyydetyistä kommenteista rakenteisiin tai ulkopuolisten tahojen suunnittelemien/valmistamien/asentamien osien soveltuvuudesta käyttöön Hammerglass materiaalin kanssa, vaikka niillä on CE -merkintä.

 

Takuu ei kata murtumaa ja/tai rikkoutumista, joka johtuu liian heikoista ja/tai vääränlaisista jäykisteistä, takuu ei koske väärin asennettuja Hammerglass levyjä, ellei Hammerglass Finland ole niitä asentanut. Takuu ei kata levyjä, jotka on jäykistetty puutteellisesti tai virheellisesti mitoitettuihin rakenteisiin. 

Huom 3.! Murtumatakuu ei kata halkeamia tai rikkoutumisia jotka johtuvat rakenteiden, kuten esimerkiksi sääsuojien, roiskesuojien, kosketussuojien tai melusuojien ulkomuodosta ja/tai Hammerglassin kiinnitysmenetelmästä rakenteeseen. Rakenteen on tarpeellisissa määrin jäykistettävä myös rakenteissa jotka eivät ole melusuojia. Hammerglass levyä siten että halkeamaa tai murtumaa ei synny kiinnikkeen kohdasta.

 

Mikäli rikkoutuneen materiaalin katselmus ei ole mahdollista, on asiakkaan omakustanteisesti toimitettava reklamoitavat tuotteet Hammerglass AB tehtaalle (Åkagårdsvägen 9, 26971, Förslöv, Ruotsi). 

Reklamaation ollessa aiheellinen ja täyttäessä takuuehdot, Hammerglass Finland korvaa myös rahdin kohtuulliset kustannukset, kuitti- tai laskukopiota vastaan. 

 

Korvaus koskee vain Hammerglass materiaalia, ei asennusta tai purkukustannuksia. 

Korvauksen piiriin kuuluu enintään kaksikymmentä (20) Hammerglass levyä TAI kymmenen prosenttia (10 %) hankkeen melusuojalevyistä, pienemmän kokonaismäärän mukaan. Määrä lasketaan jokaisesta erillishankinnasta.

Korvaussumman määrä lasketaan ostohinnan, ei päivän hinnan hankinta-arvosta. Hammerglass ei korvaa korjausurakoinnin kustannuksia. 

 

Korvaamme tuotteet käyttöarvon mukaan seuraavasti: 

 

Kiinteistölasit & Peilit

Ensimmäisenä käyttövuotena 100 % hankinta-arvosta. 

Toisena vuotena 90 % hankinta-arvosta. 

Kolmantena vuotena 80 %  hankinta-arvosta. 

Neljäntenä vuotena  70 %  hankinta-arvosta. 

Viidentenä vuotena  60 %  hankinta-arvosta. 

Kuudentena vuotena  50 %  hankinta-arvosta. 

Seitsemäntenä vuotena  40 %  hankinta-arvosta. 

Kahdeksantena vuotena  30 %  hankinta-arvosta. 

Yhdeksäntenä vuotena  20 %  hankinta-arvosta. 

Kymmenentenä vuotena  10 %  hankinta-arvosta. 

Yhentenätoista vuotena 0 % hankinta-arvosta. 

Infralasit

Ensimmäisenä käyttövuotena 100 % hankinta-arvosta. 

Toisena vuotena 90 % hankinta-arvosta. 

Kolmantena vuotena 80 %  hankinta-arvosta. 

Neljäntenä vuotena  70 %  hankinta-arvosta. 

Viidentenä vuotena  60 %  hankinta-arvosta. 

Kuudentena vuotena  50 %  hankinta-arvosta. 

Seitsemäntenä vuotena  40 %  hankinta-arvosta. 

Kahdeksantena vuotena  30 %  hankinta-arvosta. 

Yhdeksäntenä vuotena  20 %  hankinta-arvosta. 

Kymmenentenä vuotena  10 %  hankinta-arvosta. 

Yhentenätoista vuotena 0 % hankinta-arvosta. 

Lämpölasielementit (huom, koskee viiden vuoden läpölasitakuuta, ei murtumaa)

Ensimmäisenä käyttövuotena 100 % hankinta-arvosta. 

Toisena vuotena 80% hankinta-arvosta. 

Kolmantena vuotena 60 %  hankinta-arvosta. 

Neljäntenä vuotena  40 %  hankinta-arvosta. 

Viidentenä vuotena  20 %  hankinta-arvosta. 

Kuudentena vuotena  0 %  hankinta-arvosta. 

Huolto

Jotta takuu on voimassa, tulee Hammerglass lasit huoltaa seuraavasti:

Infra lasit

Hammerglass lasien kiinnitys on tarkistettava vähintään vuosittain, suosittelemme tarkastusta kahdesti vuodessa; alkukesästä ja talven alussa. Lämpölaajeneminen saattaa aiheuttaa puristuslevyjen löystymistä ja/tai tiivisteen tursumista. Huollosta vastaavan tahon on vähintään kerran vuodessa tarkastettava jokaisen Hammerglass levyn kiinnitys ja tarpeessa kiristää puristuslevyjä ja/tai uudelleenasettaa tiivisteitä. Huollosta on oltava dokumentaatio, myös silloin kun melusuojat on tarkistettu, mutta toimenpiteitä ei ole nähty tarpeellisiksi. Huollon yhteydessä on tarkistettava, että jäykistys on tehty tarpeeksi kestävillä materiaaleilla mikäli jäykistykseen ei ole käytetty u-profiilia lasin ylä- ja alareunassa.

Kiinteistö lasit

Ikkunoiden ja profiilien tiiveys on tarkistettava vuosittain. Profiilien ruuvien kireys tarkistettava vuosittain, löystyneet ruuvit kiristettävä. Mikäli Hammerglass ikkunaan tulee isku, joka jättää jäljen ikkunamateriaaliin tai karmiin, tulee ikkuna vaihtaa. Murtumatakuu koskee vain yhtä hyökkäystä, ei useita iskuja, jotka ovat kertyneet pitkällä aikavälillä. 

Huollosta on oltava dokumentaatio, myös silloin kun lasit ja rakenteet on tarkistettu, mutta toimenpiteitä ei ole nähty tarpeellisiksi.

iskut lasissa.PNG