top of page

TAKUU JA HUOLTO

Nämä ovat Hammerglass Finlandin yleiset takuuehdot, nämä takuuehdot pätevät, ellei tarjouksessa toisin mainita.

Lasien suojakalvoja ei saa poistaa ennen, kun kohde on siivottu, siellä ei ole työmaatoimintaa ja se on luovutusvalmis asiakkaalle. Suojakalvojen ennenaikainen poisto mitätöi takuun. Hyväksytty ennakkotarjous, tarjous ja/tai tilausvahvistus tulkitaan takuuehtojen hyväksymisenä.

Suojakalvoja ei saa poistaa ennen kuin työmaa/kohde on valmis, loppusiivous suoritettu ja se on luovutusvalmis.

EN 14388:2015 CE merkityt melusuojat

Hammerglass CE merkittyjen melusuojien takuu on kaksi (2) vuotta, pidemmät takuuajat sovittava erikseen, kirjallisesti, tarjouskäsittelyjen aikana.

Vain 12 mm Hammerglass täyttää EN 14388:2015 vatimukset, ohuempaa Hammerglass materiaalia ei voi CE merkitä mainitun standardin mukaiseksi.

 

Tuotteet jotka poikkeavat yleisistä takueehdoista sekä niiden takuut

Seuraavat tuotteet/palvelut eivät kuulu kymmenen (10) vuoden murtumatkuun piiriin. Mainituilla tuotteilla on kahden (2) vuoden takuuaika ja se kattaa vain selkeät valmistusvirheet. Takuu kattaa vain lasin ja reklamoitava summa lasketaan hankinta-arvosta. Takuu ei kata vaadittavia siivous-, korjaus- ja asennuskustannuksia.

- Hammerglass luotisuojaikkunat

- Hammerglass räjähdesuojaikkunat

- Hammerglass kaidelasit jotka ei ole asennettuu jäykisteseen. Asennus esimmerkiksi kiinnikkeillä tai pistekiinnityksin.

- Melusuojat joissa tolpparakenne ei ole Hammerglass Finlandin tai yrityksemme hyväksymän yhteistyökumppanin valmistama.

- Hammerglass sääsuoja ja pysäkkilasit jotka ei ole asennettuu jäykisteseen. Asennus esimmerkiksi kiinnikkeillä tai pistekiinnityksin.

- Hammerglass melusuojalasit jotka eivät ole asennettu Hammerglassin suunnittelemiin ja toimittamiin melusojarakenteisiin.

- Hammerglass kiinteistölasit ja/tai profiilit joita ei ole asennettu Hammerglass Finlandin toimesta ja/tai kiinteistölasit jotka teetätetty

   mittatilaustyöna, vastoin Hammerglass Finlandin suosituksia.

- Hammerglass melusuojarakenteiden teräsosat.

- Materiaali/t ei/vät ole Hammerglass Finlandin tai Hammerglass Finlandin virallisen yhteistyökumppanin asentama.

Seuraavat tuotteet/palvelut eivät kuulu kymmenen (10) vuoden murtumatkuun piiriin. Mainituilla tuotteilla on viiden (5) vuoden takuuaika ja se kattaa vain selkeät valmistusvirheet. Takuu kattaa vain lasin ja reklamoitava summa lasketaan hankinta-arvosta. Takuu ei kata vaadittavia siivous-, korjaus- ja asennuskustannuksia.

- Hammerglass lämpölasikasetit

- Hammerglass lämpölasi-ikkunat

- Hammerglass Finlandin asennustyö melusuojaprojekteissa

Seuraavat tuotteet eivät kuulu takuun eikä reklamaation piiriin:

Hammerglass single levyt jotka asiakas asentaa lämpölasikasetteihin. Hammerglass AB tai Hammerglass Finland ei vastaa lämpölasin toimivuudesta, sen tiiviydestä tai muista seikoista mikäli asiakas valmistaa itse lämpölasikasetin jossa yhtenä tai useana ikkunakerroksena on Hammerglass.

Oma lämpölasikasettituotantomme ja sen metodit kuuluvat liikesalaisuuden piiriin ja me emme jaa tietoa siitä, miten me onnistumme valmistamaan takuunalaiset Hammerglass lämpölasi-ikkunat.

 

Hammerglass materiaalilla on kymmenen (10) tai viiden (5) vuoden murtumatakuu kiinteistökohteissa ja infrakohteissa (mm. melu- ja sääsuojat). Takuu kattaa murtumat Hammerglass Finlandin määrityksen mukaan. Takuu ei kata vahinkoja, jotka johtuvat virheellisestä tai puuttuvasta huollosta, puhdistamisesta ja/tai asennuksesta. Murtumaksi ei tulkita kolhua, jälkeä, naarmuuntumista, taitosta, mikromurtumaa, iskeytymää tai lovea. 

Alla kuvaesimerkkejä lasivaurioista jotka eivät kuuluu takuun piiriin:

iskut lasissa.PNG

Murtuma ja halkeaminen, murtosuojatakuu ei ole voimassa mikäli tuotteita ei ole huollettu oikein. 

Murtumatakuun kattavuus

Selkeästi näkyvä, iskusta johtuva säröily sekä selkeä ja merkittävä halkeama, joka voidaan tulkita tehdasviaksi. 

Hammerglass kestää asetonipesua, mutta jatkuvat asetonipesut heikentävät kaikkia materiaaleja. Hammerglass kestää noin 50 asetonipesua heikentymättä. 

Suosittelemme että töhryt puhdistetaan aina liuotinvapailla antigraffiti aineilla, sillä murtumatakuu ei ole voimassa, mikäli näemme materiaalin rakenteesta, että Hammerglassia on takuuaikana puhdistettu jatkuvasti asetonilla. Vaikeasti irtoavassa töhryissä voidaan käyttää Isopropanolia.

Takuu koskee tehdasvikojen lisäksi murtumaa ja/tai rikkoontumista, jotka on syntynyt murtosuojaluokituksen määrittämillä voimatasoilla:

Hammerglass 6 mm - En 356 P7B (iskuja, jotka ovat tai vastaavat 3,5 kg kirveellä lyötyjä 150 kg/m2 iskuvoiman omaavaa tehoa, 50 kertaa.) 

Hammerglass 8-12 mm - En 356 P8B (iskuja, jotka ovat tai vastaavat 3,5 kg kirveellä lyötyjä 150 kg/m2 iskuvoiman omaavaa tehoa, 70 kertaa.)

 

Murtuma- tai halkeamistapauksessa asiantuntijat tulevat paikalle selvittämään hajoamisen syyn ellei tapahtumaketjusta ole selkeää poliisiraporttia. Mikäli tutkimus tai raportti antaa ilmi että iskuvoima ja/tai paine on ylittänyt murtosuojaluokan täyttävät vaatimukset, ei hajoamista tulkita tehdasviaksi ja reklamaatio on aiheeton.

 

Huom 1.! Lämpölasikaseteissa ja ikkunoissa takuu koskee vain Hammerglass materiaalia, takuu ei kata lämpölasielementin muita lasiosioita. Lämpölasin erillislämpölasitakuu on viisi (5) vuotta. 

Huom 2.! Melusuojalevyissä takuu koskee vain Hammerglass materiaalia, joka on asennettu Hammerglassin toimittamiin ja suunnittelemiin metallirakenteisiin. Hammerglass ei ota suunnittelijavastuuta tai rakenteesta johtuvia reklamaatioseikkoja takuun- tai reklamaation piiriin, mikäli rakenne ei ole Hammerglass AB:n suunnittelema, toimittama ja valmistama.

Hammerglass suunnitteluvastuu ja rakenteen aiheuttamat rikkoumat koskevat vain ja ainoastaan Hammerglass AB:n suunnittelemia ja toimittamia rakenteita. Hammerglass Finland tai Hammerglass AB ei ota vastuuta muista rakenteista, pyydetyistä kommenteista rakenteisiin tai ulkopuolisten tahojen suunnittelemien/valmistamien/asentamien osien soveltuvuudesta käyttöön Hammerglass materiaalin kanssa, vaikka niillä on CE -merkintä.

 

Takuu ei kata murtumaa ja/tai rikkoutumista, joka johtuu liian heikoista ja/tai vääränlaisista jäykisteistä, takuu ei koske väärin asennettuja Hammerglass levyjä, ellei Hammerglass Finland ole niitä asentanut. Takuu ei kata levyjä, jotka on jäykistetty puutteellisesti tai virheellisesti mitoitettuihin rakenteisiin. 

Huom 3.! Murtumatakuu ei kata halkeamia tai rikkoutumisia jotka johtuvat rakenteiden, kuten esimerkiksi sääsuojien, roiskesuojien, kosketussuojien tai melusuojien ulkomuodosta ja/tai Hammerglassin kiinnitysmenetelmästä rakenteeseen. Rakenteen on tarpeellisissa määrin jäykistettävä myös rakenteissa jotka eivät ole melusuojia. Hammerglass levyä siten että halkeamaa tai murtumaa ei synny kiinnikkeen kohdasta.

 

Mikäli rikkoutuneen materiaalin katselmus ei ole mahdollista, on asiakkaan omakustanteisesti toimitettava reklamoitavat tuotteet Hammerglass AB tehtaalle (Åkagårdsvägen 9, 26971, Förslöv, Ruotsi). 

Reklamaation ollessa aiheellinen ja täyttäessä takuuehdot, Hammerglass Finland korvaa myös rahdin kohtuulliset kustannukset, kuitti- tai laskukopiota vastaan. 

 

Korvaus koskee vain Hammerglass materiaalia, ei asennusta tai purkukustannuksia. 

Korvauksen piiriin kuuluu enintään kaksikymmentä (20) Hammerglass levyä TAI kymmenen prosenttia (10 %) hankkeen melusuojalevyistä, pienemmän kokonaismäärän mukaan. Määrä lasketaan jokaisesta erillishankinnasta. Mikäli reklamaatio koskee edellä mainittua suurempaa määrää levyjä, korvataan vain selkästi valmistusviasta johtuvia vikoja ja/tai murtumia jotka ilmenevät kolmen (3) vuoden sisällä asennuksesta. Suurempien levymäärien reklamaatiotapaukset selvitetään aina tapauskohtaisesti ja materiaali tutkitaan tarkasti, ennen reklamaation hyväksyntää.

Korvaussumman määrä lasketaan ostohinnan, ei päivän hinnan hankinta-arvosta. Hammerglass ei korvaa korjausurakoinnin kustannuksia. 

 

Korvaamme tuotteet käyttöarvon mukaan seuraavasti: 

 

Kiinteistölasit

Ensimmäisenä käyttövuotena 100 % hankinta-arvosta. 

Toisena vuotena 90 % hankinta-arvosta. 

Kolmantena vuotena 80 %  hankinta-arvosta. 

Neljäntenä vuotena  70 %  hankinta-arvosta. 

Viidentenä vuotena  60 %  hankinta-arvosta. 

Kuudentena vuotena  50 %  hankinta-arvosta. 

Seitsemäntenä vuotena  40 %  hankinta-arvosta. 

Kahdeksantena vuotena  30 %  hankinta-arvosta. 

Yhdeksäntenä vuotena  20 %  hankinta-arvosta. 

Kymmenentenä vuotena  10 %  hankinta-arvosta. 

Yhentenätoista vuotena 0 % hankinta-arvosta. 

Peilit

Ensimmäisenä käyttövuotena 100 % hankinta-arvosta.

Toisena vuotena 80 % hankinta-arvosta.

Kolmantena vuotena 60 % hankinta-arvosta.

Neljäntenä vuotena 40 % hankinta-arvosta.

Viidentenä vuotena 20 % hankinta-arvosta.

Kuudentena vuotena 0 % hankinta-arvosta

Infralasit

Ensimmäisenä käyttövuotena 100 % hankinta-arvosta. 

Toisena vuotena 90 % hankinta-arvosta. 

Kolmantena vuotena 80 %  hankinta-arvosta. 

Neljäntenä vuotena  70 %  hankinta-arvosta. 

Viidentenä vuotena  60 %  hankinta-arvosta. 

Kuudentena vuotena  50 %  hankinta-arvosta. 

Seitsemäntenä vuotena  40 %  hankinta-arvosta. 

Kahdeksantena vuotena  30 %  hankinta-arvosta. 

Yhdeksäntenä vuotena  20 %  hankinta-arvosta. 

Kymmenentenä vuotena  10 %  hankinta-arvosta. 

Yhentenätoista vuotena 0 % hankinta-arvosta. 

Lämpölasielementit (huom, koskee viiden vuoden läpölasitakuuta, ei murtumaa)

Ensimmäisenä käyttövuotena 100 % hankinta-arvosta. 

Toisena vuotena 80% hankinta-arvosta. 

Kolmantena vuotena 60 %  hankinta-arvosta. 

Neljäntenä vuotena  40 %  hankinta-arvosta. 

Viidentenä vuotena  20 %  hankinta-arvosta. 

Kuudentena vuotena  0 %  hankinta-arvosta. 

Asennustakuu, 2 vuotta.

Ensimmäisenä käyttövuotena 100 % hankinta-arvosta. 

Toisena vuotena 50 % hankinta-arvosta.

Kolmantena vuotena 0 %  hankinta-arvosta.

Väritakuu

Hammerglass Single materiaalilla on kahdentoista (12) vuoden väritakuu kellastumista vastaan 12 mm paksuudessa. 

Hammerglass 12 mm Valonläpäisevyys ei heikkene yli 10 % suunnittelukäyttöiän aikana EN ISO 4890-2 ja EN 16153

Väritakuu ei koske digitaalipainettuja tai silkkipainettuja levyjä. Emme voi taata värin pitkäaikaista pysyvyyttä.

Painetun kuvion väri saattaa haalistua tai muuttua sää- ja valo-olosuhteiden seurauksena.

Käsittely ja asennus

Kaikkia Hammerglass tuotteita tulee käsitellä varoen. Pakettia avatessa tulee varmistaa että veitsi, sakset tms. ei pakettia/laatikkoa/ym. avatessa koske Hammerglass tuotteeseen ja aiheuta siinä naarmua. Tuotteet tulee säilyttää mahdollisimman puhtaassa ympäristössä, mielellään suljetussa paketissa kunne asennus voidaan aloittaa.  Pinta jolle tuotteet asennetaan tulee olla puhdas, myös hammerglass tuote oltava puhdas. Suojakalvoa/-ja ei saa poistaa ennenkuin kohteessa tehty loppusiivous ja se on luovutusvalmis. Mikäli kyseessä on Hammerglass tuote jonka tonen suojakalvo on poistettava asennuksen yhteydessä, esim. Add-on S alkuperäisen ikkunan ja Hammerglass lasin välinen suojakalvo. On kalvo poistettava siten että Hammerglass pintaan ei tule likaa tai jälkiä. Asentajan varmistettava että asennus on tarpeeksi tiivis pölyn, lian ym. tarttumisen ehkäisemiseksi.

Turvapeiliä tulee käsitellä ohjeen mukaan; linkki.

Huolto

Jotta takuu on voimassa, tulee Hammerglass lasit huoltaa seuraavasti:

Infra lasit

Hammerglass lasien kiinnitys on tarkistettava vähintään vuosittain, suosittelemme tarkastusta kahdesti vuodessa; alkukesästä ja talven alussa. Lämpölaajeneminen saattaa aiheuttaa puristuslevyjen löystymistä ja/tai tiivisteen tursumista. Huollosta vastaavan tahon on vähintään kerran vuodessa tarkastettava jokaisen Hammerglass levyn kiinnitys ja tarpeessa kiristää puristuslevyjä ja/tai uudelleenasettaa tiivisteitä. Huollosta on oltava dokumentaatio, myös silloin kun melusuojat on tarkistettu, mutta toimenpiteitä ei ole nähty tarpeellisiksi. Huollon yhteydessä on tarkistettava, että jäykistys on tehty tarpeeksi kestävillä materiaaleilla mikäli jäykistykseen ei ole käytetty u-profiilia lasin ylä- ja alareunassa.

Kiinteistö lasit

Ikkunoiden ja profiilien tiiveys on tarkistettava vuosittain. Profiilien ruuvien kireys tarkistettava vuosittain, löystyneet ruuvit kiristettävä. Mikäli Hammerglass ikkunaan tulee isku, joka jättää jäljen ikkunamateriaaliin tai karmiin, tulee ikkuna vaihtaa. Murtumatakuu koskee vain yhtä hyökkäystä, ei useita iskuja, jotka ovat kertyneet pitkällä aikavälillä. 

Huollosta on oltava dokumentaatio, myös silloin kun lasit ja rakenteet on tarkistettu, mutta toimenpiteitä ei ole nähty tarpeellisiksi

Turvapeilit

Asennus, käsittely ja huolto-ohje ladattavissa tästä linkistä. Ohjetta seurattava jotta takuuehdot ovat voimassa.

HUOM! Takuuehdot eivät ole voimassa mikäli peilin kiinitysliimana käytetään muunmerkkistä tai -tyyppistä liimaa kuin Teroson MS9221.

Mikäli asiakas tai asentaja hankkii liiman toiselta toimittajalta on takuu- ja reklamaatioasioissa dokumentointi ja todistustaakka oikean liiman käytöstä

asiakkaan/asentajan harteilla. 

Puhdistus

Hammerglass lasi tulee puhdistaa säännöllisesti.  Suosittelemme puhdistusta vähintään kolmen (3) kuukauden välein.

Töhryt puhdistettava väilittömästi niiden ilmestyttyä.

 

Hammerglass kestää useimpia liuottimia kuten asetonia sekä mineraalitärpättiä.  Suositeltavaa on, että Hammerglass levyjä puhdistetaan painepesemällä, vettä käyttäen. Graffitin ja töhryt voi poistaa joko kovapinnoitetulle tarkoitetuille graffitinpoistoaineita käyttäen tai isopropanolilla. Hammerglass kestää asetonipesua sameutumatta, mutta emme silti suosittele jatkuvaa asetonin käyttöä, puhdistuksessa tulee suosittua aiemmin mainittua painepesua tai graffitinpoistoaineita.

Vaurioitunut pinta ei kestä kemikaaleja ja ei kuulu takuun piiriin, vaurioitunut pintaa kestää saippuavedellä puhdistamisen, mikäli saippuassa ei ole liuotin tai emäspohjaisia kemikaaleja.

Yleisesti puhdistukseen suosittelemme ikkunapesuainetta. Esimerkiksi Kiilto Airi ikkunanpuhdistaja sprayta.

Lasi on puhdistettava pehmeällä liinalla tai kumilastalla/kumiraapalla joissa ei ole kovia hiukkasia.

Suosittelemme puhdistamisessa käytettävän mietoa ikkunapuhdistusainetta. Mikäli pinnassa on töhryjä, voidaan nämä poistaa isopropanolilla tai mineraalitärpätillä (vältä asetonia).

bottom of page