top of page

MELUESTEIDEN SUUNNITTELUUN ON TULLUT VÄYLÄLTÄ MERKITTÄVIÄ LISÄVAATIMUKSIA

 

Tiesitkö: Väylän ohjeeeseen 27/2022: Teiden ja ratojen meluesteiden suunnittelu on tehty huomattavia muutoksia verrattuna vanhaan ohjeseen., ja että ne ovat käytössä?

Merkittävimmät muutokset, koskien melusuojia ja etenkin melukaiteita kirkkailla materiaaleilla, ovat listattuna alla.
Hammerglass melukaiteet täyttävät kaikki mainitut vaatimukset jotka kohdissa 5.5.2, 5.7, 6.6.1 ja 6.6.4 mainitaan.

Merkittävimmät uudistukset ja muutokset:

 • Maanteiden ja rautateiden meluesteiden vaatimuksia on yhtenäistetty aina kun mahdollista. Tuulikuorman määrittely on yhtenäistetty ja seinien päädyn ja sillalla sijaitsevan meluseinän tuulikuorman korotuskerrointa on pienennetty. Pilarin ja seinäelementin taipumarajat on yhtenäistetty.

 • Läpinäkyvien materiaalien vaatimukset on päivitetty siten, että akryylin, pinnoittamattoman polykarbonaatin ja osittain lasinkin sijaan käytetään kovapinnoitettua polykarbonaattia, joka ei kellastu, harmaannu eikä murru yhtä helposti kuin muut läpinäkyvät materiaalit.

 • Meluesteissä ei sallita herkästi syttyviä tai palonarkoja materiaaleja, kuten akryylilevyjä tai -rimoja herkän palamisen ja savukaasujen vuoksi.

 • Meluesteiden kunnossapito on omistajan vastuulla. Meluesteitä suunniteltaessa ja niiden kustannuksia arvioitaessa on otettava huomioon myös kunnossapitokustannukset ja käyttöikä. Verhousmateriaalissa otetaan käyttöiän lisäksi huomioon myös erot kunnossapidossa: Esimerkiksi töhrimisen todennäköisyys ja helppous sekä mahdollisuudet töhryjen poistoon.

 • Kirkkailta melukaiteilta vaaditaan parempaa kestävyyttä, niiden on kestettävä kiven tai jääpalan aiheuttama isku (eli SFS-EN 1794-1 tai SFS-EN 16727-1 mukainen testi). Rajulle ilkivallalle alttiilla paikoilla ja silloilla suositellaan käytettäväksi tiemeluesteitä, joille on tehty SFS-EN 1794-2:2011 liitteen B mukainen testi jonka tuloksena on vähintään luokka 2, levyn tulee kestää kovalla esineellä tehtyjä toistuvia iskuja. Hyväksyttäväksi katsotaan ainakin standardin SFS-EN 356 tason P8B kestävät levyt. Luokkia P1A…P4A ei katsota riittäviksi.

 • Teiden meluestetuotteen ominaisuudet osoitetaan SFS-EN 14388:2005+ AC:2008 mukaisella CE-merkillä tai suoritustasoilmoituksella.

 • Kovapinnoitetun polykarbonaatin laatuvaatimukset on uusittu täysin:

         o   Kovapinnoitettu läpinäkyvä polykarbonaattilevy CE-merkitään sille tarkoitetun SFSEN standardin perusteella, esimerkiksi SFS-EN 16153

              mukaan, tai SFS-EN 16240 mukaan

         o   Materiaalin on täytettävä kaikki seuraavat standardit:

   • EN 410–12 mm levyllä läpäisy vähintään 82.

   • EN 16153 – valonläpäisevyys saa poiketa enintään 10 % alkuperäisestä.

   • EN 16153 keltaisuusindeksi saa poiketa enintään 10 yksikköä alkuperäisestä.

   • Materiaalille tehtävä ECE R43 mukainen hankauskoe tai vastaava ASTM D1400 (500 g, CS-10F) mukainen testi. Lopputuloksena 2 % tai enintään 4 % himmennys 100 syklin jälkeen.

   • Levyn tulee kestää tavallisimpia töhryjen poistossa käytettyjä aineita sekä tavanomaista painepesua.

   • ISO 527 mukaisesti määritetyn murtovenymän on oltava vähintään 90 %.

 

 

Hyväksyttyjen melukaiteiden ulkonäöt muuttuneet, alla hyväksytyt ja poistettu malli/t.

Penkereellä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Silalla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUOM: Myös Tiekaiteiden suunnitteluohje  ja Siltakaidteiden suunnitteluohje on uusittu, mikäli teillä on tulossa projekteja, joissa vastuullanne on kaide ja melusuojaussuunnittelua suosittelemme tutustumaan uusiin ohjeisiin. Mikäli sinulla on aiheesta kysyttävää, niin otathan yhteyttä joko Väylään tai Hammerglass Finlandiin.

penkereellä.PNG
sillalla.PNG
bottom of page