top of page

Projektoinnin hankevaatimukset

Tälle sivulle on koottu vaatimuksia, joita voidaan asettaa kiinteistöhankkeille. Kaikki sivulla mainitut vaatimukset ovat hankintalain mukaisia. Hammerglass-tuotteet täyttävät kaikki alla mainitut vaatimukset.

Projektivaatimukset (vaatimuksenmukaisuus), kohteisiin joissa vaatimuksena laadukkaat ja kestävät turvaikkuna tai -peili ratkaisut

Perusvaatimukset

 • Materiaalin oltava kirkasta ja kovapinnoitettua polykarbonaattia, jonka UV-suoja on yli 99,95 prosenttia (mitattu EU:ssa hyväksytyllä UV-säteilyn läpäisymittarilla Gretag D200 -laitteistolla, UV-säteilyalueella 300-410 nm. SIKA:n tai vastaavan Euroopassa akreditoidun tahon toimesta).

 • Rajulle ilkivallalle alttiilla kohteella käytettävä kirkasta materiaalia joka täytää,  standardin EN 356 P7B tai P8B-tason levyt. Luokat EN 12600 P1A…P4A tai EN 356 P6B, eivät ole riittäviä. Standardi ääräytyy ikkunapinta-alan mukaan. Mikäli pisin reuna on mitaltaan enintään 1299 mm, riittää EN 356 P7B. 

 • Tuotteella on oltava Finanssiala Ry:n hyväksyntä.

 • Tuotteen on täytettävä ASTM D1400, 500gr CS-10F : 100 kierrosta: alle 2 %, 500 kierrosta 5 %. Materiaalin on oltava erittäin hankausta kestävä. Hankauskestäväksi luokitellaan levy, joka täyttää kierrokset/arvot: 500/<5, 100/<10. TAI sen on läpäistävä EN ECE R43 Appendix 3; Resistance to abrasion -testi samoilla arvoilla.

 • Levyn paksuuden ollessa 12 mm valon läpäisyn on oltava vähintään 82% (EN 410).

 • Ikkunamateriaaliksi ei sallita herkästi syttyviä tai palonarkoja materiaaleja, kuten akryylilevyjä tai -rimoja herkän palamisen ja savukaasujen vuoksi. Tuotteen on oltava itsestään sammuva ISO G67:2004 tai vastaavan standardin mukaisesti.

 • Materiaalin kestettävä liuotinkemikaaleja, kuten asetonia ja mineraalitärpättiä sameutumatta. Tuotteen on läpäistävä SEFA 1998:8 -testimetodi A- ja B-vaatimustasolla; "Level 0 - No detectable change in material" ja sen on läpäistävä EN ECE R43 Annex 3: Resistance to chemicals, Immersion test and procedure under load -testi. Tai toimittajan esitettäväkemikaalikestävyys muilla, menetelmiä vastaavilla tavoilla.

 • Materiaalilla oltava kahdentoista (12) vuoden väritakuu, esimerkiksi EN 16153 – ΔE (Indeksi alle 10 yksikköä, valonläpäisymuutos enintään 7 %) TAI tuotteen läpäistävä ECE R43 Annex 3 testaus; Valon läpäisy ei saa olla alle 95%alkuperäisestä, ennen testiä suoritusta arvosta sekä kuplia, sameutumista tai väriväärentymää ei saa olla havaittavissa.

 • Tuotteen lämpölaajentuminen saa olla enintään +/- 7 mm 100 °C erotuksella.

 • Tuotteen asennuksen jälkeen toimittajan on toimitettava laatukansio, joka sisältää vaatimuksenmukaisuusasiakirjat, huolto-ohjeet, takuuehdot ja muut vaadittavat asiakirjat.

Lisävaatimukset korkean riskin kohteisiin

 • Tuotteella on oltava viiden (5) vuoden murtumatakuu.

 • Toimittajalla on oltava oma suunnittelutyöryhmä, joka voi avustaa suunnittelussa, rakennepiirustusten laatimisessa ja räjähdyskuvien teossa. KVR ja S&T urakoissa.

Vaatimukset turvapeileille

 • Tuotteella on oltava viiden (5) vuoden murtumatakuu.

 • Turvapeilimateriaalilla oltava Finanssiala Ryn hyväksyntä EN 356 P7B iskunkestävyysluokan mukaan. 

 • Peilimateriaaliksi ei sallita herkästi syttyviä tai palonarkoja materiaaleja, kuten akryylilevyjä tai -rimoja herkän palamisen ja savukaasujen vuoksi. Tuotteen on oltava itsestään sammuva ISO G67:2004 tai vastaavan standardin mukaisesti.

 • Tuotteen kestettävä kemikaaleja kuten asetonia ja tärpättiä sameutumatta

 • Peili ei saa merkittävissä määrin vääristää peilattavaa kohdetta

 • Materiaalin paino saa olla enintään 7,2 kg per neliömetri.

 • Peilin reunat ja kulmat oltava työstetyt siten että viiltohaavan riskiä ei synny.

HUOM! Asiakirjat voi päättää virkkeellä: "Melusuojaukseen valittava mainitut vaatimukset täyttävä kirkas melusuojamateriaali, kuten esimerkiksi Hammerglass tai vastaava kovapinnoitepolykarbonaattituote". Mikäli hankintalaki sen tapauskohtaisesti sallii.

bottom of page