top of page

Projektoinnin hankevaatimukset

Tälle sivulle on koottu vaatimuksia, joita voidaan asettaa melu- ja sääsuojahankkeille. Kaikki sivulla mainitut vaatimukset ovat hankintalain mukaisia. Hammerglass-tuotteet täyttävät kaikki alla mainitut vaatimukset.

Hammerglass Infra -ratkaisut ovat vaatimustenmukaisia. Tutustu standardeihin ja niiden vaatimukset täyttäviin tuotteisiin:

Melusuojat, jossa läpinäkyviä materiaaleja, Väylän ohjeen mukaan

Perusvaatimukset

 

 • Materiaalin on täytettävä Väylän Teiden ja ratojen meluesteiden suunnittelu -ohjeen kohtien 5.5.2, 5.7, 6.6.1 ja 6.6.4 vaatimukset. Melusuojaratkaisun on oltava CE-merkitty EN 14388 -standardin mukainen ja täytettävä Väylän asettamat minimivaatimukset auraus- ja tuulikuormalle.

 • Materiaalin oltava kirkasta ja kovapinnoitettua polykarbonaattia, jonka UV-suoja on yli 99,95 prosenttia (mitattu EU:ssa hyväksytyllä UV-säteilyn läpäisymittarilla Gretag D200 -laitteistolla, UV-säteilyalueella 300-410 nm. SIKA:n tai vastaavan Euroopassa akreditoidun tahon toimesta).

 • Rajulle ilkivallalle alttiilla paikoilla ja silloilla suositellaan käytettäväksi tiemeluesteitä, jotka täyttävät 2-luokan vaatimukset EN 1794-2:2011 -standardin B-liitteen mukaisesti (levyn tulee kestää kovalla esineellä tehtyjä toistuvia iskuja). Hyväksyttäviä ovat ainakin standardin EN 356 P8B-tason levyt. Luokat P1A…P4A eivät ole riittäviä.

 • Tuotteen on täytettävä ASTM D1400, 500gr CS-10F : 100 kierrosta: alle 2 %, 500 kierrosta 5 %. Materiaalin on oltava erittäin hankausta kestävä. Hankauskestäväksi luokitellaan levy, joka täyttää kierrokset/arvot: 500/<5, 100/<10. TAI sen on läpäistävä EN ECE R43 Appendix 3; Resistance to abrasion -testi samoilla arvoilla.

 • Levyn paksuuden ollessa 12 mm valon läpäisyn on oltava vähintään 82% (EN 410).

 • Meluesteissä ei sallita herkästi syttyviä tai palonarkoja materiaaleja, kuten akryylilevyjä tai -rimoja herkän palamisen ja savukaasujen vuoksi.

 • Materiaalin kestettävä liuotinkemikaaleja, kuten asetonia ja mineraalitärpättiä sameutumatta. Tuotteen on läpäistävä SEFA 1998:8 -testimetodi A- ja B-vaatimustasolla; "Level 0 - No detectable change in material" ja sen on läpäistävä EN ECE R43 Annex 3: Resistance to chemicals, Immersion test and procedure under load -testi. Tai toimittajan esitettäväkemikaalikestävyys muilla, menetelmiä vastaavilla tavoilla.

 • Materiaalin oltava iskun- ja ilkivallankestävää, sen tulee täyttää EN 356 P8B -iskunkestävyysstandardin vaatimukset

 • Kirkkailta melukaiteilta vaaditaan parempaa kestävyyttä, niiden on kestettävä kiven tai jääpalan aiheuttama isku (SFS-EN 1794-1 tai SFS-EN 16727-1 mukainen testi).

 • Materiaalilla oltava kahdentoista (12) vuoden väritakuu, esimerkiksi EN 16153 – ΔE (Indeksi alle 10 yksikköä, valonläpäisymuutos enintään 7 %) TAI tuotteen läpäistävä ECE R43 Annex 3 testaus; Valon läpäisy ei saa olla alle 95%alkuperäisestä, ennen testiä suoritusta arvosta sekä kuplia, sameutumista tai väriväärentymää ei saa olla havaittavissa.

 • Melusuojan eristyksen on oltava DLr 29 desibeliä tai parempi.

 • Teräsrakenteilla, kuten tolpilla on oltava viiden vuoden takuu.

 • Mikäli melusuoja on asennettu sillalle ja etäisyys törmäyskaiteeseen alittaa vaaditun minimivaatimuksen, tulee melusuoja asentaa viistossa siten, että minimietäisyys saavutetaan.

 • Tarjouksessa tehdyn meluseinän ainevahvuuden on oltava 12 mm.

 • Tuotteen lämpölaajentuminen saa olla enintään +/- 7 mm 100 °C erotuksella.

 • Toimittajalla on oltava valmius toimittaa kaikki CE-vaatimusten täyttämiseen vaaditut materiaalit, kuten pilarit, kaiteet, jne.

 • Tuotteen asennuksen jälkeen toimittajan on toimitettava laatukansio, joka sisältää vaatimuksenmukaisuusasiakirjat, huolto-ohjeet, takuuehdot ja muut vaadittavat asiakirjat.

 • Toimittajan tai valmistajan on toimitettava malli EN 14388 CE conformity report -asiakirjasta asiakkaan hyväksyttyä tarjouksen.

Lisävaatimukset

 

 • (Ei pakollinen, mutta suositeltava laadun takaamiseksi) Toimittajan on toimitettava räjähdekuva ja asennusohje asentajalle ennen asennusta.

 • (Riskikohteet) Tuotteella on oltava viiden (5) vuoden murtumatakuu.

 • Mikäli melusuojan kirkkaan osan korkeus on yli 3 m, melusuojan kirkkaan osan on koostuttava yhdestä, yli 3 m korkeasta levystä.

 • (Voimavirtasuoja, ei valokaaren riskiä) Voimavirtasuojan on seurattava liikenneviraston vaatimuksia, tuuli- ja aurauskuorman on täytettävä * EN 14388 -standardin tasovaatimukset. Materiaalin on oltava kirkas, kemikaalikestävä (kestää mm. asetonipesua), materiaalina tulee käyttää 12 mm paksua kovapinnoitettu polykarbonaattia, jonka UV-suojataso ylittää 99,5 % ja kestää junasta aiheutuvan tuulipaineen.

 • (Kosketussuojat/Valovirtakaaren riski) Melusuojalevy ei saa olla sähköä johtava, tuotteen yläreunaan ei saa asentaa sähköä johtavaa jäykistettä, vaan jäykistäminen on suoritettava muilla tavoin, esimerkiksi kanttaamalla.

 • Toimittajalla on oltava oma suunnittelutyöryhmä, joka voi avustaa suunnittelussa, rakennepiirustusten laatimisessa ja räjähdyskuvien teossa.

HUOM! Asiakirjat voi päättää virkkeellä: "Melusuojaukseen valittava mainitut vaatimukset täyttävä kirkas melusuojamateriaali, kuten esimerkiksi Hammerglass tai vastaava kovapinnoitepolykarbonaattituote".

Sääsuojat, joissa läpinäkyviä seinä- ja/tai kattorakenteita

 • Kirkkaiden levyjen tulee olla 8 mm - 12 mm paksua, EN 356 P8B -standardin mukaisesti murtosuojaluokiteltua, täysin kirkasta kovapinnoitepolykarbonaattia tai polykarbonaattipohjainen hybridituote. Esimerkiksi Hammerglass (tuotenimen voi jättää pois tarvittaessa)

 • Tuotteella on oltava vähintään 99,96 % UV-suoja.

 • 8 ja 10 mm paksuisilla tuotteilla on oltava Finanssialan hyväksyntä murronsuojalasina.

 • Tuotteen on oltava itsestään sammuva ISO G67:2004 tai vastaavan standardin mukaisesti.

 • Materiaalin on kestettävä kemikaaleja, kuten asetonia ja mineraalitärpättiä sameutumatta.

 • Toimittajan on annettava tuotteelle 12 vuoden väritakuu kellertymistä vastaan ja 5 vuoden murtumatakuu ilkivaltaa vastaan.

Tilattaessa valmista pysäkkiä Hammerglass-lasein suosittelemme lisättäviksi alla mainitut ehdot:

 

 • Pysäkin tulee olla CE-merkitty EN 1090-1 -standardin mukaisesti. Pysäkin pituuden on oltava 3731 mm, syvyyden on oltava 1450 mm ja maksimikorkeuden on oltava 2421 mm.

 • Pysäkissä on oltava 1 kpl 1155 x 1800 mm kirkasta levyä per pääty ja 3 kpl 1020 x 1800 mm kirkkaita levyjä takaseinämällä. Rungon vakiovärin on oltava RAL 7024 ja toimittajan on tarjottava vaihtoehtoisia RAL-värejä, mikäli niin vaaditaan. Toimittajalta on saatava tarvittaessa lisävarusteita, kuten tuhkakuppi, roska-astia, istuimet ja ilmoitus-/aikataulupidike.

 • Toimittajalla on oltava mahdollisuus toimittaa pysäkki koottuna moduulina käyttöpaikan kohdalle.

 • Kirkkaiden levyjen tulee olla 8 mm - 12 mm paksua, EN 356 P8B -standardin mukaisesti murtosuojaluokiteltua, täysin kirkasta kovapinnoitepolykarbonaattia tai polykarbonaattipohjainen hybridituote. Esimerkiksi Hammerglass (tuotenimen voi jättää pois tarvittaessa).

 • Tuotteella on oltava vähintään 99,96 % UV-suoja.

 • 8 ja 10 mm paksuisilla tuotteilla on oltava Finanssialan hyväksyntä murronsuojalasina.

 • Tuotteen on oltava itsestään sammuva ISO G67:2004 tai vastaavan standardin mukaisesti.

 • Materiaalin on kestettävä kemikaaleja, kuten asetonia ja mineraalitärpättiä sameutumatta.

 • Toimittajan on annettava tuotteelle 12 vuoden väritakuu kellertymistä vastaan ja 5 vuoden murtumatakuu ilkivaltaavastaan.

 

Hammerglass-melusuojien tolppien oltava vähintään C3-luokitettu, Ilmastorasitusluokat ISO 12944-2 -standardin mukaisesti:

ilmastorasitusluokat.PNG
bottom of page