Projektoinnin hankevaatimukset

Tältä sivulta löydät vaatimuksia joita voidaan asettaa melu- ja sääsuojahankkeille. Kaikki vaatimukset ovat hankintalain mukaisia. Hammerglass täyttää kaikki vaatimukset.

Checking Text on a Document_edited.jpg

Melusuojat (koskee melusuojia jossa läpinäkyviä materiaaleja), Väylän ohjeen mukaan. Hammerglass tulokset saat avaamalla erillistiedoston:

Perusvaatimukset:

 

* Materiaalin täytettävä Väylän "Teiden ja ratojen meluesteiden suunnittelu" -ohjeen kohtien 5.5.2, 5.7, 6.6.1 ja 6.6.4 kaikki vaatimukset.


* Materiaalin oltava kirkasta ja kovapinnoitettua polykarbonaattia, joka omaa yli 99,95 prosenttisen Uv suojan (Mitattu EU:ssa

  hyväksytyllä UV säteilyn läpäisymittarilla Gretag D200 laitteistolla, Uv säteily alueella 300-410 nm. SIKA:n tai vastaavan

  euroopassa akreditoidun tahon toimesta)

* 12 mm paksulla levyllä valon läpäisy oltava vähintään 82% (EN 410).

 

*Meluesteissä ei sallita herkästi syttyviä tai palonarkoja materiaaleja, kuten akryylilevyjä tai -rimoja herkän palamisen ja

  savukaasujen vuoksi.

.
* Materiaalin kestettävä liuotinkemikaaleja, kuten asetonia ja mineraalitärpättiä sameutumatta. Tuotteen on läpäistävä SEFA

  1998:8 testimetodi A ja B. Vaatimustasolla; "Level 0 - No detectable change in material" ja sen on läpäistävä EN ECE R43

  Annex 3: Resistance to chemicals, Immersion test and procedure under load testi. Tai toimittajan esitettävä

  kemikaalikestävyys muilla, menetelmiä vastaavilla tavoilla.


* Materiaalin oltava iskun- ja ilkivallan kestävää, sen tulee täyttää EN 356 P8B iskunkestävyysstandardin vaatimukset

* Kirkkailta melukaiteilta vaaditaan parempaa kestävyyttä, niiden on kestettävä kiven tai jääpalan aiheuttama isku (SFS-EN

  1794-1 tai SFS-EN 16727-1 mukainen testi).

 

*Rajulle ilkivallalle alttiilla paikoilla ja silloilla suositellaan käytettäväksi tiemeluesteitä, joille on tehty SFS-EN 1794-2:2011 

  liitteen B mukainen testi jonka tuloksena on vähintään luokka 2, levyn tulee kestää kovalla esineellä tehtyjä toistuvia iskuja.

  Hyväksyttäväksi katsotaan ainakin standardin SFS-EN 356 tason P8B kestävät levyt. Luokkia P1A…P4A ei katsota riittäviksi.


* Materiaalilla oltava kahdentoista (12) vuoden väritakuu, esimerkiksi EN 16153 – ΔE (Indeksi alle 10 yksikköä, valon

   läpäisymuutos enintään 7 %) TAI tuotteen läpäistävä ECE R43 Annex 3 testaus; Valon läpäisy ei saa olla alle 95%

   alkuperäisestä, ennen testiä suoritusta arvosta sekä kuplia, sameutumista tai väriväärentymää ei saa olla havaittavissa.


* Melusuojan eristys oltava  DLr  29 desibeliä tai parempi


* Teräsrakenteilla, kuten tolpilla on oltava viiden vuoden takuu.


* Mikäli melusuoja on asennettu sillalle ja etäisyys törmäyskaiteeseen alittaa vaaditun minimivaatimuksen, tulee melusuoja

  asentaa viistossa siten, että minimietäisyys saavutetaan.


* Tarjouksessa tehdyn meluseinän ainevahvuus oltava 12 mm.

* Tuotteen lämpölaajentuminen saa olla enintään +/- 7 mm 100 °C erotuksella


* Melusuojatuotteen/-rakenteen oltava CE merkitty EN 14388 mukaan ja sen on todistettavasti täytettävä Väylän (ent.

  Liikenevirasto) asettamat minimivaatimukset auraus- ja tuulikuormalle.


* Tuotteen täytettävä ASTM D1400, 500gr CS-10F : 100 kierrosta: alle 2%. 500 kierrosta 5%  Tuoteluokituksen oltava; erittäin hankausta kestävä materiaali.. Hankauskestäväksi luokitellaan levy joka täyttää kierokset/arvot: 500/<5, 100/<10.

TAI sen on läpästävä EN ECE R43 Appendix 3; Resistance to abrasion testi samoilla arvoilla.


* Toimittajalla oltava valmius toimittaa kaikki CE vaatimukset täyttämiseen vaaditut materiaalit kuten pilarit, kaiteet, jne.


* Tuotteen asennuksen jälkeen toimittajan toimitettava laatukansio, joka sisältää vaatimuksenmukaisuusasiakirjat, huolto-

   ohjeet, takuuehdot ja muut vaadittavat asiakirjat


*  Toimittajan tai valmistajan on toimitettava malli EN 14388 CE conformity report asiakirjasta asiakkaan hyväksyttyä tarjous.

Lisävaatimukset:
* (Ei pakollinen, mutta suositeltava laadun takaamiseksi) Toimittajan toimitettava räjähdekuva ja asennusohje asentajalle 

   ennen asennusta.
* (Riskikohteet) Tuotteella oltava viiden (5) vuoden murtumatakuu
* Mikäli melusuojan kirkkaan osan korkeus on yli 3 m, melusuojan kirkkaan osan koostuttava yhdestä, yli 3 m korkeasta

   levystä
* (Voimavirtasuoja, ei valokaaren riskiä) Voimavirtasuojan seurattava liikenneviraston vaatimuksia, tuuli- ja aurauskuorman      täytettävä * EN 14388 standardin tasovaatimukset. Materiaalin oltava kirkas, kemikaalikestävä (kestää mm. Asetonipesua), 

  materiaalina tulee käyttää 12 mm paksua kovapinnoitettu polykaronaattia jonka UV –suojataso ylittää 99,5 % ja kestää

  junasta aiheutuvan tuulipaineen


* (Kosketussuojat/Valovirtakaaren riski) Melusuojalevy ei saa olla sähköä johtava, tuotteen yläreunaan ei saada asentaa sähköä johtava jäykiste, jäykistäminen suoritettava muilla tavoin, esimerkiksi kanttaamalla


* Toimittajalla oltava oma suunnittelutyöryhmä, joka voi avustaa suunnittelussa, rakennepiirrustusten laatimisessa ja

  räjähdyskuvien teossa.

Huom! asiakirjat voi päättää lauseella ; "Melusuojaukseen valittava mainitut vaatimukset täyttävä kirkas melusuojamateriaali, kuten esimerkiksi Hammerglass tai vastaava kovapinnoitepolykarbonaattituote".

Sääsuojat joissa läpinäkyviä seinä- ja/tai kattorakenteita.

- Kirkkaiden levyjen tulee olla 8 mm - 12 mm paksua, EN 356 P8B murtosuojaluokiteltua, täysin kirkasta

  kovapinnoitepolykarbonaattia tai polykarbonaattipohjainen hybridituote. Esimerkiksi Hammerglass (tuotenimen voi j

  ättää pois mikäli tarve)

- Tuotteella oltava vähintään 99,96 % Uv -suoja.

- 8 ja 10 mm paksuisilla tuotteilla oltava Finanssialan hyväksyntä murronsuojalasina.

- Tuotteen oltava itsestään sammuva ISO G67:2004 tai vastaavan standardin mukaisesti.

- Materiaalin kestettävä kemikaaleja kuten asetonia ja mineraalitärpättiä sameutumatta.

- Toimittajan annettava tuotteelle 12 vuoden väritakuu kellertymistä vastaan ja 5 vuoden murtumatakuu ilkivaltaa

  vastaan.

 

Tilatessa valmista pysäkkiä, Hammerglass lasein suosittelemme lisättäväksi alla mainitut ehdot:

 

-Pysäkin tulee olla CE -merkitty EN 1090-1 mukaisesti. Pysäkin pituus oltava 3731 mm, syvyys oltava 1450 mm ja

  maksimikorkeus oltava 2421 mm.

-Pysäkissä oltava 1 kpl 1155 x 1800 mm kirkas levy  per pääty ja 3 kpl 1020 x 1800 mm kirkkaita levyjä

  takaseinämällä. Rungon vakioväri oltava RAL 7024 ja toimittajan tarjottava vaihtohtoisia RAL värejä mikäli niin

  vaaditaan. Toimittajalta saatava tarvittaessa lisävarusteita kuten tuhkakuppi, roska-astia, istuimet ja

  ilmoitus-/aikataulupidike.

- Toimittajalla oltava mahdollisuus toimittaa pysäkki koottuna moduulina käyttöpaikan kohdalle.

- Kirkkaiden levyjen tulee olla 8 mm - 12 mm paksua, EN 356 P8B murtosuojaluokiteltua, täysin kirkasta

  kovapinnoitepolykarbonaattia tai polykarbonaattipohjainen hybridituote. Esimerkiksi Hammerglass (tuotenimen voi 

  jättää pois mikäli tarve)

- Tuotteella oltava vähintään 99,96 % Uv -suoja.

- 8 ja 10 mm paksuisilla tuotteilla oltava Finanssialan hyväksyntä murronsuojalasina.

- Tuotteen oltava itsestään sammuva ISO G67:2004 tai vastaavan standardin mukaisesti.

- Materiaalin kestettävä kemikaaleja kuten asetonia ja mineraalitärpättiä sameutumatta.

- Toimittajan annettava tuotteelle 12 vuoden väritakuu kellertymistä vastaan ja 5 vuoden murtumatakuu ilkivaltaa

  vastaan.

 

Hammerglass melusuojien tolpat oltava vähintään C3 luokiteltu, Ilmastorasitusluokat ISO 12944-2 mukaan:

ilmastorasitusluokat.PNG